Strona główna


     Firma PROINSTAL powstała w 2005 roku. Główny profil naszej działalności stanowi projektowanie i wykonawstwo w branży elektrycznej. Współpracujemy z różnymi pracowniami branży architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej oraz drogowej. Wystawiamy świadectwa charakterystyki energetycznej wszelkich budynków. Posiadamy uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika robót i inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej. Bogate doświadczenie w realizacji obiektów liniowych i kubaturowych gwarantują zadowolenie naszych klientów.

    Zakres działalności:
  • projektowanie
  • wykonawstwo
  • kosztorysowanie
  • pomiary elektryczne
  • nadzory inwestorskie
  • świadectwa charakterystyki energetycznej
  • doradztwo techniczne
  • kompleksowa obsługa inwestycji

Strona wykonana przez: ADAMNA

Strona główna | Kontakt | Lista referencyjna